Kinesisk Akupunktur og Fysioterapi

Om Aarhus Akuliv

Om Aarhus Akuliv

 

Hvorfor hedder klinikken Aarhus Akuliv?

Aarhus – det sted jeg er født, hvor jeg startede klinikken og hvor jeg stadig har stor tilknytning.

Aku – fordi akupunkturen er min kerneydelse i klinikken.
Liv– det handler om, at du får, Liv i Livet.

 

Akupunkturen arbejder dybt med ubalancer i både det fysiske, psykiske og emotionelle. Når ubalancerne rettes op, giver det mere energi = Liv.

Ved at vælge navnet Akuliv, bliver det tydeligt at jeg tilbyder mere end akupunktur.

I arbejdet, med at fremme sundhed og mindske sygdom, ser jeg følgende tre nøgleord som essentielle:

Bevægelse * Bevidsthed * Balance

Sammen giver de tre begreber, et frit flow af energi (Qi), fysisk og mental sundhed, mere glæde og større livskvalitet.

 

Lidt mere om tankegangen i fysioterapi:

Som Fysioterapeut ved jeg, at krop og psyke hænger sammen.

Fysisk bevægelse giver bedre flow og energi og kan bedre den fysiske balance.

Om Aarhus Akuliv og fysioterpiI de rette mængder giver fysisk aktivitet også et mentalt overskud og glæde. Når vi er mentalt ”nede”, afspejler det sig i vores krop og holdning.

Stress giver ømme, stive muskler, fordi vi bruger energi på at ”holde på os selv ”og vores fysiske forsvarssystem er tændt.

Bliver vi Bevidste om, hvad der foregår i vores krop, giver det en mulighed for lettere og mere varigt at komme af med smerter eller ubehag.

Vi kan bruge bevidstheden til at få lyttet til kroppens signaler fra muskler, sener, led og nerver. Måske kan vi også få bevidsthed på, hvad det er for tanker, vi tænker eller, hvordan det føles at være os (Metakognition – mindfulness).

Øget bevidsthed kan få os til at trække vejret bedre. Det kan få os til at ændre vores vaner lidt af gangen. Måske begynder vi at handle konstruktivt på smerter eller på det, der generer os i hverdagen. Måske kan vi så slippe frustrationer og stagnationer. Og igen opnå frit flow af energi og bedre balance.

Og hvordan tænker man i kinesisk medicin:

I den Kinesiske Medicin har man ikke en adskillelse af krop og psyke. De er en helhed.

Akupunkturen kan være med til at skab større bevidsthed. Man kan godt afbalancere noget psykisk uden, at det kommer til personens bevidsthed.

Om aarhus akuliv og bevidsthedFor eksempel med NADA, hvor der bare kommer ro på systemet. Med tiden kan der så modnes et overskud, til at bruge bevidstheden mere aktivt.

Akupunkturen kan både fysiologisk og mentalt være med til at styrke og afbalancere kroppen. I den kinesiske medicin deles alt op i Yin og Yang – en forståelsesramme, der handler om at harmonisere og finde balancen. 

Når der er ubalance kan det bl.a. skyldes at Qi (kan oversættes som livsenergi) ikke bevæger sig frit eller, at der er for lidt af den.

Akupunktur sætter “energien” i bevægelse.  Smerter er en blokering af “energi” , men årsagen kan godt handle om underskud.

Derfor er det vigtigt at få stillet en rigtig diagnose.

I kinesisk Medicin er det naturligt at flytte energien rund med aktiv bevægelse (ex. som Qi Gong) – en bevægelsesmetode, der stiller krav til bevidstheden og balancen. Man holder fokus på bevægelsen og fokuserer sindet med meditation.

Qi kan også flyttes via massage (Meridian massage, Akupressur, Tu nai, Gua Sha eller Cupping) eller ved nåle – nemlig akupunktur.

Min vision og mit fokus er på de 3 begreber

bevægelse, bevidsthed og balance

  • i behandlinger jeg giver
  • i undervisning
  • i eget liv.