Kinesisk Akupunktur og Fysioterapi

Kinesisk Akupunktur

Kinesisk Akupunktur

Der findes flere typer af Kinesisk Akupunktur. En af dem er TCM –  Traditional Chinese Medicine (eller TKM som det hedder i den danske oversættelse). En anden er CCM – Classical Chinese Medicine. Mange af de samme elementer indgår i de 2 systemer, men tilgangen kan være lidt forskellig. For begge gælder det, at det er kropsakupunktur. Akupunktur kan også gives i et mikrosystem ex. øret, foden eller hovedet som for eksempel i skalp akupunktur.

Hvad kan behandles med kinesisk akupunktur.

Sundhedsorganisationen WHO har lavet en liste over sygdomme, symptomer og lidelser der med fordel kan behandles med akupunktur. På mange af disse diagnoser er der allerede lavet evidensbaserede undersøgelser, der viser akupunkturens virkning. På andre er det den erfaringsbaserede viden, der ligger til grund for udvælgelsen:

Sygdomme, symptomer og ubalancer med evidens for behandling med akupunktur:

 • Smerter – alle former både kroniske smerter og akutte smerter.
 • Ansigtssmerter, Kranie/kæbe forstyrrelser, tandsmerter
 • Hovedpine, Migræne, Nakkesmerter
 • Rygsmerter, Low back pain, Iscias smerter
 • Knæsmerter
 • Frossen skulder
 • Tennis Albue
 • Gigtsygdomme i led og muskler
 • Muskulære lidelser, eks forstuvninger,
 • Menstruations ubalancer, PMS, PSCO
 • Hormonelle forstyrrelser
 • Barnløshed
 • Graviditetsgener, Kvalme
 • Igangsættelse af fødsel
 • Kolik
 • Mave-og Tarmlidelser, Diarré, Forstoppelse, betændelsestilstande
 • Eksem
 • BihulebetændelseKredsløbsproblemer, hypertension (forhøjet blodtryk)
 • Apopleksi
 • Allergisk rhinitis (høfeber)
 • Bivirkninger ved kemoterapi
 • Depression

Har vist terapeutisk effekt, behov for yderligere forskning:

 • Kraniocerebral skadebehandling af rygsmerter med kinesisk akupunktur
 • Bell`s Palsy
 • Diabetes – ikke insulin afhængig.
 • Træthed
 • Mangel på energi
 • Aggressivitet
 • Angst
 • Mangel på glæde
 • Irritabilitet
 • Koncentrations besvær
 • Søvnforstyrrelser
 • Astma
 • Allergi
 • Tinnitus
 • Afhængighed af tobak, alkohol, medicin eller andet

Se meget mere på link: WHO’s liste over evidens for behandling med akupunktur